Binh Đoàn Thỏ Ngọc ( Blue Event )

Thời gian diễn ra sự kiện : Hàng ngày* Chỉ xuất hiện trong 5 phút
3h30-8h30 - 15h30 - 21h30

Địa điểm bản đồ :+ Lorencia 186 120
+ Tarkan 146 69
Phần thưởng

* Ngọc hỗn nguyên ( Jewel of Chao )


* Ngọc sáng tạo ( Jewel of Creation )


* Ngọc Ước nguyện ( Jewel of Bless )


* Ngọc Tâm Linh ( Jewel of Soul )


* Ngọc Sinh Mệnh ( Jewel of Life )