Hướng dẫn mọi người ủy thác Online trên web.

  • Các bạn vào game chọn server 1. Lưu ý chỉ server 1 mới được ủy thác nhé.
  • Sau khi vào game sau đó về Lorencia hoặc Noria nên đổi nhân vật 1 lần cho chắc chắn. Rồi gõ lệnh/offtrade uythac là được. Sau 5 phút vào WEB xem đã lên điểm chưa. Nếu lên điểm rồi là OK


  • Hệ thống sẽ tự động hủy bỏ ủy thác nếu các bạn đăng nhập vào server khác hoặc di chuyển khỏi vị trí cho phép ủy thác nhé. Vì vậy các bạn không cần phải vào web để hủy ủy thác

Chúc AE chơi game vui vẻ!