Công thức Ép Wing 2.5
Các bạn đến Golbin tại Noria sau đó đặt các nguyên liệu cần thiết vào.hãy tin tưởng vào những click chuột của các bạn . Có thể tỉ lệ thành công sẽ hiển thị ảo là 1% nhưng các bạn đừng quá lo lăng tỉ lệ luôn max 30% . các bạn có thể bỏ bùa tăng tỉ lệ để tăng lên max = 40%. Khi bạn quay xịt tiếp tục quay tay vận may sẽ đến :))
Cloak Of Death

Wing Of Chaos


Wings of LifeWing Of Magic